Genom att fortsätta använda denna sida godkänner du villkoren och vår användning av cookies.
By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

Värdering

Vi utför värdering av smycken och silver. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information.

Våra värderingsmän är Förordnade av Sveriges Handelskamrar och utför värderingar av smycken och silver.

Vid en förvärdering värderas befintliga smycken och silverföremål. Beroende på syftet med värderingen används två olika typer av värderingar.

Återanskaffningsvärdering -

innebär vilket värde ett föremål har då man återanskaffar ett likvärdigt. Detta används framförallt då man ska försäkra sina värdeföremål, värdena som anges är då nyvärde eller marknadsvärde.

Nyvärde -

är kostnaden för att vid ett visst tillfälle, på den öppna marknaden i Sverige, anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning. Inkl. ev. handelsmarginal och ev. moms.

Marknadsvärde är värdet på den öppna andrahandsmarknaden i Sverige, för likvärdig egendom av samma slag och i samma skick som den besiktigade-/värderade egendomen vid en viss tidpunkt. Inkl. ev. handelsmarginal och ev. moms.

Delningsvärde -

motsvarar det värde man kan förvänta sig att få betalt för sitt smycke eller silver vid en eventuell försäljning. Detta används framförallt när det är aktuellt att dela upp ärvda värdeföremål eller när man vill sälja sina smycken och sitt silver.

Priset för en förvärdering är 1500:- per timme.

Eftervärdering -

innebär att ett värde sätts på ett silverföremål eller smycke som är förlorat. Det kan ha skett genom t.ex. ett inbrott i hemmet, rån eller att man på annat sätt förlorat sitt värdeföremål. Vi har inriktat oss på att eftervärdera smycken, silver och juveler. Våra uppdragsgivare är företrädesvis några utav Sveriges största försäkringsbolag och deras försäkringstagare.

Grunden för en eftervärdering är vad det skulle kosta att ersätta ett motsvarade föremål i samma skick som det man förlorat. Då gäller endast två ersättningsvärden.

Nyvärde är kostnaden för att vid ett visst tillfälle, på den öppna marknaden i Sverige, anskaffa ny likvärdig egendom utan avdrag för värdeminskning. Inkl. ev. handelsmarginal och ev. moms.

Marknadsvärde är värdet på den öppna andrahandsmarknaden i Sverige, för likvärdig egendom av samma slag och i samma skick som den besiktigade-/värderade egendomen vid en viss tidpunkt. Inkl. ev. handelsmarginal och ev. moms.

Uppskattningen av ett värde baseras på tillräckligt informativa underlag från försäkringstagaren själv. Genom tidigare värderingsintyg, kvitton, certifikat, eller fotografier där smycket framträder gärna på försäkringstagaren själv. Kostnaden för dessa konsultationer regleras genom det aktuella försäkringsbolaget.

                             

                       

Ann Catrin Göthberg 
Av Sveriges Handelskamrar förordnad besiktningsman 
Anncatrin@ribbhagen.se
                                           
Thomas Berg
Av Guldsmedsmästarnas Riksförbund
Info@Ribbhagen.se